Huurbetaling

Bijna 70% van onze bewoners betaalt de huur via een automatische incasso.
Voordelen van automatische incasso:

  • U heeft geen omkijken meer naar uw huurbetaling
  • U weet zeker dat u de huur maandelijks op tijd betaalt
  • U betaalt altijd het juiste bedrag

Automatisch incasso heeft voor WoonGenoot ook voordelen. Wij hoeven geen aanmaningen meer te sturen: dat scheelt ons tijd. Deze tijd steken we liever in het beheer van uw woning en in uw leefomgeving.

Machtiging afgeven
Wilt u WoonGenoot machtigen de huur automatisch van uw rekening af te schrijven, dat kan dan heel gemakkelijk door dit formulier in te vullen. Daarna stuurt u dit formulier naar ons via email of per post:

WoonGenoot
Postbus 6781
6503 GG Nijmegen|

Stopzetten automatische incasso
U kunt de machtiging op elk moment schriftelijk intrekken. Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt de automatische incasso stopgezet vanaf het moment dat u geen betaalverplichting meer heeft. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. U heeft hiervoor acht weken de tijd.