Een huurwoning

Onze sociale huurwoningen in Nijmegen en Wijchen verhuren we via Entree. Dit is een samenwerkingsverband van diverse woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Op die website leest u onder andere meer over de spelregels, hoe u zich kunt inschrijven (gratis) en wat het actuele aanbod is. 

Actueel aanbod via Entree
Beschikbare woningen van WoonGenoot staan op Entree, samen met alle andere woningen die te huur zijn in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit aanbod wordt elke werkdag geactualiseerd. Als u staat ingeschreven bij Entree, kunt u met uw inschrijfnummer elke week op twee woningen reageren. 

Passend toewijzen
Passend toewijzen wil eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’. Corporaties moeten sinds januari 2016 bij het toewijzen van woningen rekening houden met de huishoudgrootte en het verzamelinkomen van de nieuwe huurder. Op de website van Entree staat meer uitleg: in tekst, een schema en filmpjes.

Urgentie
Als u onverwacht in woningnood komt en dringend woonruimte nodig heeft, moet u eerst zelf proberen een oplossing te vinden. Lukt dat niet op korte termijn, dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij woningtoewijzing. Meer informatie hierover leest u op de website van de urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Procedure starten
Om een urgentieverklaring te krijgen, moet u een procedure starten. Daarvoor kunt u contact opnemen met WoonGenoot of andere woningcorporaties in de stadsregio. In een eerste gesprek, het zogenaamde kansadviesgesprek, kijken we samen met u hoe groot uw kans op een urgentie is. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een urgentieaanvraagprocedure starten (€ 55 administratiekosten). Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uiteindelijk de urgentieaanvragen.