Een woning om te ruilen

Woningruil is ook een manier om aan een andere woning te komen. U wilt met iemand van woning ruilen? Dan kunt u, nadat u zelf een ruil kandidaat heeft gevonden, schriftelijk een aanvraag voor woningruil indienen bij WoonGenoot. Deze aanvraag moet zowel door u als door de ruilpartner worden gedaan. Als het om huurders gaat die allebei bij ons huren, dan volstaat één gezamenlijke aanvraag. Huurt uw ruilpartner echter bij een andere verhuurder, dan moet u ook dáár een gezamenlijke aanvraag doen. Voor de aanvraag van woningruil zijn er speciale formulieren, één formulier voor uzelf en één formulier voor uw ruil kandidaat. U kunt beide formulieren hier downloaden: Formulieren.

Pas als WoonGenoot en de andere verhuurder akkoord gaan, kan de ruil plaatsvinden. U mag dus nooit ruilen zonder toestemming van WoonGenoot en de andere verhuurder. Woningruilaanvragen worden op grond van verschillende criteria beoordeeld. Voorop staat dat de huur van de huidige woning altijd op tijd is betaald en er sprake is van rustig woongedrag. Maar ook zaken als de relatie inkomen - huur, de grootte van het huishouden, en de grootte van de woning spelen een rol.
In het geval van woningruil accepteert u de andere woning altijd in de toestand waarin deze verkeert. Dit houdt ook in dat u alle veranderingen aan de woning overneemt en de consequenties die hieraan verbonden zijn accepteert.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met onze afdeling Verhuur opnemen. 
Bel 024-3440639, keuze 3 of stuur een email naar verhuur@woongenoot.nl.