Wie wij zijn

Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren we zo'n 1.500 woningen in Nijmegen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met goede zorg. 
We helpen graag mee om buurten socialer te maken. Dat doen we niet alleen. We werken graag samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap. 

Visie en missie
Visie: We nemen onze verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is onze inspanning gericht op het creëren van duurzame en vitale wijken met een prettig leefklimaat. We willen dit doen door middel van een moderne dienstverlening passend bij de klant van vandaag en morgen vanuit een professionele ontwikkelingsgerichte organisatie.
Missie: WoonGenoot is een actieve, betrokken en financieel gezonde organisatie die de stad Nijmegen voorziet in betaalbare huisvesting voor mensen die door financiële, sociale en/of andere beperkingen onvoldoende in staat zijn daarin zelf te voorzien

Ondernemingsplan 2018-2022
Iedere vier/vijf jaar maken wij een ondernemingsplan. Het is onze koers, waarin staat waar we voor staan, waar we aan werken en welke keuzes we maken. In 2018 hebben we het nieuwe ondernemingsplan geschreven. In de voorbereiding op dit plan, hebben we goede gesprekken gehad met huurders, samenwerkingspartners en experts. We vertelden hen over ons koers en stelden vragen als Doen we de goede dingen? Wat moeten we aanpassen om ons werk nog beter te doen

Het waren mooie, leerzame gesprekken. Ons ondernemingsplan is hierdoor nog completer geworden. 

Organogram