Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze site is veel zorg en aandacht besteed. Desondanks kan voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. WoonGenoot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook. De (intellectuele eigendoms)rechten van deze site (waar onder teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en PDF-files) liggen bij WoonGenoot. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Voor ander gebruik moet WoonGenoot schriftelijk om toestemming gevraagd worden.

WoonGenoot behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.